Pozvánka na soutěž ve vaření "Březnický guláš"

01.09.2014 15:40

SK Březnice vyzývá všechny obyvatele, či organizace z Březnice a z okolních obcí a všechny, kdo mají zájem o účast v soutěži "Březnický guláš", která proběhne v sobotu 20.9.2014 od 10:00 hodin v areálu Sportovního klubu Březnice.

Program:

10:00 - 10:30 prezentace soutěžících týmů a výběr místa k vaření

10:30 - 11:00 přivítání soutěžících a zahájení soutěže

11:00 - 15:00 vaření guláše

15:00 -          hodnocení guláše porotou a diváky

16:45 -          vyhlášení oficiálních výsledků poroty a vítěze zvoleného návštěvníky akce

                    a volná zábava v prostorách areálu SK

 

Celou akcí budou provázet organizátoři SK a po vyhlášení výsledků proběhne hudební odpoledne se skupinou ESO.

Akce se koná za každého počasí.

Soutěže se mohou zúčastnit týmy (organizace) s libovolným počtem členů a s vlastním názvem. Soutěžící si zajistí vlastní suroviny k vaření vybraného durhu guláše, kotlíky (včetně dříví na otop), hrnce, plynové nebo elektrické vařeiče, utěrky a kuchařské potřeby k vaření. V případě nepřízně počasí doporučujeme si zajistit vhodný přístřešek.

Prostory, pitnou vodu, el.energii, stoly, židle, chléb, misky, lžičky, ceny pro vítěze zajistí pořadatel.

Hodnocení soutěže: pořadí na 1. až 3. místě určí porota, pořadí na dalších místech se nebude určovat. Dále bude vyhodnocen guláš, který získá nejvíce hlasů od ostatních návštěvníků soutěže. Vítězné týmy budou ohodnoceny věcnými cenami. Každý soutěžící tým obdrží upomínkový předmět.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

Na zajištění průběhu soutěže se podílejí: Obecní úřad Březnice, Sportovní klub Březnice

 

Startovné za tým se neplatí!!!

Pro soutěžící bečka piva zdarma !!!