POZVÁNKA NA SRDÍČKOVOU ZÁBAVU

04.05.2014 09:27

Sportovní klub Březnice Vás srdečně zve na tradiční

S R D Í Č K O V O U  Z Á B A V U

která se koná v sobotu 10.5.2014 od 20:00 hodin v sále obecního domu ve Březnici.

K tanci a poslechu bude hrát ADRIEN music duo.

Srdíčka, tombola i občerstvení zajištěno!